Inwazja obcych

Zawitały do nas z nastaniem wielkich odkryć geograficznych. Najpierw zajęły zachodnią część Europy, aby później dotrzeć do Polski. O co chodzi? Oczywiście o rośliny, a wśród nich takie, które dzisiaj nazywamy inwazyjnymi. Dlaczego są inwazyjne? Przede wszystkim dlatego, że zagrażają bioróżnorodności, powodują straty ekonomiczne, ale także oddziaływują negatywnie na zdrowie ludzi i zwierząt. Chyba nie […]